Global Navigation

Coronavirus: Informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Na ovoj Web-stranici možete da nadjete pregled važnih informacija, uputstava i preporuka na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Kod daljih pitanja pomoći će Vam sledeće institucije: Spisak sa važnim telefonskim brojevima.

Aktuelno 

Strožija pravila u klubovima u Cirihu

Od petka, 3. jula 2020. godine: potrebna je lična karta i verifikacija broja mobilnog telefona.

Obavezno nošenje maski u javnom prevozu

Od ponedeljka, 6. jula 2020. godine: Obavezno nošenje maski za osobe starije od 12 godina u vozovima, tramvajima i autobusima, planinskim železnicama, žičarama i na brodovima.

Strožiji režim ulaska 

Od pondeljka, 6. jula 2020. godine: Za odredjena područja važi desetodnevna karantena pri ulasku. Lista je objavljena u BAG-u.

Hvala Vam što poštujete pravila za medjusobnu udaljenost i higijenske mere usprkos najavljenom popuštanju i na taj način nam pomažete u borbi protiv širenja virusa corone u gradu Cirihu.

Weitere Informationen