Global Navigation

Coronavirus: Informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Na ovoj Web-stranici možete da nadjete pregled važnih informacija, uputstava i preporuka na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Kod daljih pitanja pomoći će Vam sledeće institucije: Spisak sa važnim telefonskim brojevima.

Aktuelno 

Prepustite se testiranju!

Testirajte se već sa blagim simptomima. Gradske bolnice Waid und Triemli imaju dva testna Centra u gradu. 

Prijava i dalje informacije
Njemački www.triemli.ch/testcenter
Engleski https://www.stadt-zuerich.ch/triemli/en/index/service/info_coronavirus.html

Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Nemački
Engleski
Francuski
Italijanski

Dalje informacije

www.stadt-zuerich.ch/coronavirus

Weitere Informationen