Global Navigation

Coronavirus: Informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Na ovoj Web-stranici možete da nadjete pregled važnih informacija, uputstava i preporuka na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Kod daljih pitanja pomoći će Vam sledeće institucije: Spisak sa važnim telefonskim brojevima.

Aktuelno 

Obaveza nošenja zaštitinih maski na nacionalnom nivou 

Zaštitne maske moraju se nositi u svim javno dostupnim zatvorenim prostorima. To se odnosi ne samo na prodavnice, već i na banke, pošte i muzeje, kao i na javno dostupna mesta/mjesta gradske uprave. U ugostiteljstvu zaštitna maska se može ukloniti samo kada gost sedi/sjedi. Obaveza nošenja zaštitnih maski takođe se primjenjuje/primenjuje unutar i izvan zona čekanja i pristupa na svim željezničkim stanicama/postajama, aerodromima, te na autobuskim i tramvajskim stajalištima.   

Zabrana okupljanja ljudi

Zabranjeno je spontano okupljanje više od 15 ljudi (uključujući i decu/djecu) u javnim prostorima. Organizovani skupovi i dalje su dozvoljeni uz odgovarajuće zaštitne mjere/mere. U restoranima i drugim mjestima/mestima za zabavu, konzumacija je dozvoljena samo dok se sedi/sjedi.

Privatni susreti/događaji

Po mogućnosti treba izbjegavati/izbegavati susrete i događaje sa porodicom/obitelji i prijateljima. Na privatnim susretima i događajima sa više od 15 osoba, sada je dozvoljeno konzumiranje samo u sedećem/sjedećem položaju. Ko ne sedi/sjedi na svom mjestu/mestu mora nositi zaštitnu masku. Osim toga, moraju se poštovati higijenska pravila i prikupiti kontakt podaci. 

Preporuka za rad od kuće/doma

Federalno veće/vijeće obavezuje poslodavce da se pridržavaju preporuka Federalnog ureda za javno zdravstvo.

Detaljne informacije: bag.admin.ch.

Hvala Vam što poštujete pravila za medjusobnu udaljenost i higijenske mere usprkos najavljenom popuštanju i na taj način nam pomažete u borbi protiv širenja virusa corone u gradu Cirihu.

Weitere Informationen