Global Navigation

Coronavirus: Informata në shqip

Në këte faqe të internetit ju do të gjeni një përmbledhje të informacioneve të rëndësishme, këshillave dhe rekomandimeve në gjuhën shqipe.

Për pyetje të mëtejshme do të ju ndihmojnë instuticionet në vazhdim: Lista me numra të telefonit të rëdëndesishëme.

Aktual

Lini që të vaksinoheni. Ju lutemi. Faleminderit.

Koronavirusi është shumë ngjitës. Vaksinimi zvogëlon rrezikun që të sëmureni me koronavirusin dhe ta përcillni atë më tej. Ju në këtë mënyrë e mbroni jo vetëm vetën, por veçanërisht edhe persona të rrezikuar në familjen tuaj, ekonominë tuaj shtëpiake ose ambientin tuaj të punës. Sa më shumë persona të jenë vaksinuar, aq më pak qarkullon virusi në shoqëri dhe aq më pak njerëz sëmuren ose vdesin me koronavirusin.

Termine vaksinimi: Faqja e internetit e Kantonit të Cyrihut

Në Spitalin e Qytetit Triemli mund të lini të vaksinoheni edhe pa regjistrim paraprak. Sillni me vete: kartën e arkës së sigurimit shëndetësor dhe letërnjoftimin zyrtar. 

Informacione për vaksinimin COVID

Koronavirusi: Informacion mbi vaksinimin në kantonin Zürich

Testohuni !

Testohuni edhe nese keni vetëm simptoma të lehta. 

Qendër testimi në Qytetin e Cyrihut Spitali Universitar i Cyrihut, Klinika Hirslanden, Qendra e testimit Triemli, Qendra e mjekësisë për udhëtimin e Universitetit të Cyrihut.

Ju gjithashtu mund të lini të testoheni në farmaci të ndryshme.

Zyra Federale e shëndetit (BAG)

Gjermanisht
Anglisht
Frëngjisht
Italisht

Informacione të mëtejshme

www.stadt-zuerich.ch/coronavirus

Baneri Kështu mbrohemi ne

Weitere Informationen