Global Navigation

Lutter Ewa Maria

Ausländerbeirat_Stadt_Zürich_Lutter_2_1011

Nationalität: Polen / Deutschland
Beruf/Tätigkeit: Banking & Compliance
In Zürich seit: November 2012
Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch, Französisch

Auf meinem Lebensweg habe ich in verschieden Ländern gelebt und bin nun seit 10 Jahren in der Schweiz angekommen, wo ich mit meiner Familie ein neues Zuhause gefunden habe. Die multikulturelle Kennzeichnung von Zürich und zur Stadt passendes Motto: «We differ beautifully» hat mich vom Anfang an begeistert.

Das Zusammenleben vieler Nationalitäten macht aus Zürich eine interessante und vielfältige Stadt. Dies bereichert die Stadt selbst und die Gesellschaft, birgt jedoch auch einige Herausforderungen. In so einer Stadt kann die Politik nur dann erfolgreich sein, wenn sie in Einstimmung mit allen Bürger gestaltet wird.

Im Ausländerinnen- und Ausländerbeirat engagiere ich mich, weil ich am sozialen und politischen Leben der Stadt teilhaben möchte. Mir liegt besonders die Integration und Chancengleichheit von ausländischen Personen am Herzen. Ich stelle gerne meine Erfahrungen und Fähigkeiten zur Verfügung, um ein Zusammenleben in der Stadt Zürich noch besser zu gestalten.

---

Obywatelstwo: Polska / Niemcy
Zawód: Banking & Compliance
W Zurychu od: listopada 2012 r.
Języki obce: J. niemiecki, J. polski, J. angielski, J. francuski

Na swojej drodze życiowej mieszkałam w różnych krajach. Przed dziesięcioma laty przyjechałam do Szwajcarii i tu wraz z moją rodziną odnalazłam swój dom. Wielokulturowy charakter Zurychu i pasujące do niego motto: „Różnimy się pięknie” zainspirowało mnie od samego początku.

Współistnienie wielu narodowości sprawia, że Zurych jest ciekawym i różnorodnym miastem. To wzbogaca samo miasto i społeczeństwo, ale też stwarza pewne wyzwania. W takim mieście polityka może odnieść sukces tylko wtedy, gdy jest kształtowana w porozumieniu ze wszystkimi obywatelami.

Zdecydowałam się zostać członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Cudzoziemców, ponieważ chcę brać czynny udział w życiu społecznym i politycznym miasta. Szczególnie ważna jest dla mnie integracja i równouprawnienie cudzoziemców. Chętnie udostępnię moje doświadczenie i umiejętności, aby jeszcze lepiej kształtować wspólne życie w Zurychu.

Mit Ewa Maria Lutter Kontakt aufnehmen:
Kontaktformular

Weitere Informationen