Global Navigation

Kurse dhe ngjarjet

Pensionimi, dalja në pension

Nuk është kurrë shumë herët, por shpesh shumë vonë për t’u marr me pensionim. Juristia Robertina Frrokaj do të i’u informojë për sistemin e pensionimit në Zvicër dhe do të i’u përgjigjet pyetjeve.

  • Parimi 3-shtylla
  • E drejta për përfitime suplementare
  • Bartja e pensionit në shtetin tjetër

Koha

  • E mërkurë, 4. dhjetor 2019, prej orës 19.00 deri 21.00
  • E mërkurë, 11. dhjetor 2019, prej orës 19.00 deri 21.00

Pjesëmarrja në këtë takim informativ është falas dhe pa paralajmërim. Ne vlerësojmë interesin tuaj.

Vendi
SAH Zürich
Wilhelmstrasse 10
8005 Zürich

Për më shumë informata

Kurs i integrimit për gra

Kurs i integrimit për gra «Të jetosh në Cyrih - In Zürich leben» ne gjuhën shqipe me përkujdesje të fëmijëve.

Fillimi i kursit
4. Mars 2020
Të mërkurave, nga ora 8:45 deri në 11:15

Vendi i kursit
Zentrum «Karl der Grosse»
Kirchgasse 14
8001 Cyrih

Regjistrimi online

Të jetosh në Cyrih - Programi i Kursit dhe regjistrimi

Weitere Informationen

Kontakt