Global Navigation

Welcome Event

Yeni Gelenlere Davet

Güncel durum nedeniyle bir ileriki tarihe kadar Hoş Geldiniz Toplantıları yapılmamaktadır. 

Size şahsen hoş geldiniz demek istiyoruz ve sizi belediye binasında yapılacak hoş geldiniz toplantısına candan davet ediyoruz.  

Program:
Saat 19.00: Belediye binasında toplantının açılışı, Selamlama ve Bilgilendirme
Saat 19.30: Zürih Şehri Turu, değişik dil grupları halinde
Saat 20.30: Belediye binasında birlikte Aperatif 

Yeri:
Belediye Binası (Stadthaus)
Stadthausquai 17
8001 Zürich

Tarihler ve Başvuru 

Weitere Informationen

Kontakt