Global Navigation

Kurs «Życie w Zurychu»

Kurs dla kobiet w języku polskim

Prowadzące kurs oraz jego uczestniczki opowiadają o kursie w swoim języku. - Napisy po polsku można wybrać w ustawieniach. (Producentka filmu: Jinhee Kim)

Na kursie «Życie w Zurychu» uzyskają Panie ważne informacje na tematy społeczne, prawne i kulturalne. Wspólnie dyskutujemy o sprawach codziennych i zawieramy nowe znajomości.

Początek kursu

Koniec sierpnia i początek marca

Z opieką dla dzieci

Czas trwania

15/16 modułów zawsze w środy rano w godzinach od 8:45–11:15

Program kursu

 1. Wprowadzenie i orientacja w mieście
 2. «Typowa Szwajcaria»? Od czterojęzycznej do wielojęzycznej Szwajcarii. Refleksje o przyjeździe do Szwajcarii.
 3. Szwajcaria: Wprowadzenie do geografii, historii i polityki
 4. Kanton Zurych i miasto Zurych: Liczby i fakty, polityka, prawo i administracja
 5. Wizyta na posiedzeniu Rady Gminy w ratuszu 
 6. System szkolnictwa i edukacji w kantonie Zurych 1: Od małego dziecka do ucznia szkoły podstawowej 
 7. System szkolnictwa i edukacji w kantonie Zurych 2: Poziom sekundarny, nauka zawodu, szkoły średnie i uniwersytety
 8. Odpady i recycling: Wizyta w spalarni odpadów Hagenholz
 9. Kształcenie podyplomowe i praca w Szwajcarii
 10. Czas wolny i praca ochotnicza w Zurychu: Wizyta w dzielnicowym centrum wspólnotowym GZ
 11. Ubezpieczenia społeczne w Szwajcarii
 12. Finanse
 13. Mieszkanie, sąsiedztwo i życie w dzielnicy
 14. Zdrowie i ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii
 15. Spacer historyczny po zuryskim starym mieście: Kim były ważne kobiety w historii Zurychu?
 16. Uroczystość zakończenia kursu

Koszty

60 franków plus 30 franków za opiekę dla dzieci dla uczestniczek mieszkających w mieście Zuryc

20 franków plus 10 franków za opiekę dla dzieci dla uczestniczek mieszkających w mieście Zurych posiadających kartę KulturLegi

320 franków plus 90 franków za opiekę dla dzieci dla uczestniczek spoza miasta Zurych

 

Zgłoszenie

Więcej informacji

Weitere Informationen