Global Navigation

Publikation

Juni 2020

Помощ и подкрепа за лицата, предо­ставящи сексуални услуги в Цюрих (Български/Bulgarisch)

Информация за уличната проституция, Права и задължения, Получаване на разрешително, Безопасност по ­време на работа, Важни адреси
Изображение от брошура «Всичко, което Вие като лица, предоставящи сексуални услуги на улицата, искате да знаете: Информация за уличната проституция, Права и задължения, Получаване на разрешително, Безопасност по ­време на работа, Важни адреси.»
Juni 2020

Помощ и подкрепа за лицата, предо­ставящи сексуални услуги в Цюрих (Български/Bulgarisch)

Информация за уличната проституция, Права и задължения, Получаване на разрешително, Безопасност по ­време на работа, Важни адреси

Всичко, което Вие като лица, предоставящи сексуални услуги на улицата, искате да знаете.

брошура от Flora Dora