Global Navigation

แผนกต้อนรับ (Welcome Desk)

ที่แผนกต้อนรับ ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับนครซูริกตลอดจนบริการให้คำปรึกษาแนะนำสั้นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ของเรามีความเชี่ยวชาญในการตอบคำถามผู้ย้ายถิ่น เข้ามาอยู่ใหม่ อาทิเช่น คำถามเกี่ยวกับสิทธิพำนัก เกี่ยวกับผู้ติดตามหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ย้ายมาอยู่ใหม่ คำแนะนำเรื่องหลักสูตรภาษาเยอรมัน การทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลนครซูริก (Stadthaus)
Stadthausquai 17
ชั้นล่าง ห้อง 18
8001 Zürich

เวลาเปิดให้บริการ :
จันทร์-พฤหัสบดี  เวลา 14.00-18.00 น. (ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า)

The Welcome Desk will be closed on Monday 11 September (Knabenschiessen) and on Thursday 14 September (Migration Conference).

สามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มสอบถาม :

Weitere Informationen

Kontakt