Global Navigation

ภาษาไทย

ในหน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับซูริคและข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสวิสเป็นภาษาไทย

คุณสั่งให้โปรแกรมแปลของกูเกิลแปลข้อความในหน้านี้เป็นภาษาไทยได้ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการแปลนี้

Google Translator

ซูริกเพื่อคุณ (Zürich für Sie)

เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเมืองซูริก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองซูริก
เราขอแสดงความยินดีที่คุณย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองซูริก เมื่อคุณแจ้งเข้าอยู่อาศัยในเมืองนี้ คุณจะได้รับ เอกสารเผยแพร่ “ซูริกเพื่อคุณ” เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญ และรู้จักหน่วยงานของ เมืองซูริกที่ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตในถิ่นใหม่ของคุณง่ายดายขึ้น  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดพิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน แต่เรานำมาสรุปแล้วแปลเป็นภาษาต่างๆ

  • ในส่วน ภาพรวมของเมือง ของเอกสารเผยแพร่ชุดนี้ เป็นการแนะนำให้คุณรู้จักเมืองซูริก ประวัติศาสตร์ และการเมืองของเมืองซูริกโดยสังเขป
  • ในส่วน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญ โดยเฉพาะที่อยู่ของหน่วยงาน สถาบันและสถานที่ต่างๆที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในซูริก นอกจากนี้ คุณยัง สามารถค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์เว็บไซด์ภาษาเยอรมันที่เรานำมาบรรจุไว้ในเอกสารนี้ ซึ่ง บางลิงค์อาจมีข้อมูลที่แปลเป็นภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษด้วย

เมืองซูริก ที่อยู่แห่งใหม่ของคุณนี้ เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง มีที่ตั้งอยู่ติดทะเลสาบ ประชาชน มีความคิดเปิดกว้าง สภาพเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นฐานอันมั่นคงที่ช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบาย น่าจะทำให้คุณใช้ชีวิตในเมืองนี้อย่างมีความสุข รู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหลังของคุณ และอยากมี ส่วนร่วมในการสร้างและรักษาเมืองนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

เราหวังว่าคุณคงได้รับคำตอบที่คุณอยากทราบจากเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้บ้าง หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกข้อมูล เวลคัม เดสค์ (Welcome Desk) ของเทศบาลเมือง ซูริกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หลักสูตรสำหรับผู้หญิง (Kurs für Frauen)

การดาเนินชีวิตในซูริค
หลักสูตรสาหรับสตรีต่างชาติที่สอนด้วยภาษาของผู้ที่มาเรียน
พร้อมบริการดูแลเด็กเล็ก

เรม$ิ 6 มนี าคม ถงึ 26 มถิ ุนายน ค.ศ. 2019

ทุกวันพุธ เวลา 8.45 ถึง 11.15 น.


โปรแกรมประยุกต์

 

ใหม่ในซูริค? (Neu in Zürich?)

Einladung Begrüssungsveranstaltung

สถานกงสุล (Konsulat)

Thailändisches Generalkonsulat in Zürich

ที่อยู่ของสโมสร (Adressen von Vereinen)

Weitere Informationen

Kontakt