Global Navigation

ภาษาไทย

ในหน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับซูริคและข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสวิสเป็นภาษาไทย

คุณสั่งให้โปรแกรมแปลของกูเกิลแปลข้อความในหน้านี้เป็นภาษาไทยได้ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการแปลนี้

Google Translator

ซูริคเพื่อคุณ (Zürich für Sie)

เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเมืองซูริค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองซูริค

เราขอแสดงความยินดีที่คุณย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองซูริค เมื่อคุณติดต่อกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเข้าอยู่อาศัย คุณจะได้รับเอกสารเผยแพร่ “ซูริคเพื่อคุณ” เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญ และรู้จักหน่วยงานของเมืองซูริคที่ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตในถิ่นใหม่ของคุณง่ายดายขึ้น  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดพิมพ์เป็นภาษาเยอรมัน แต่เรานำมาสรุป แล้วแปลเป็นภาษาต่างๆ

• สรุปสาระสำคัญ ฉบับที่ 1 ของเอกสารเผยแพร่ชุดนี้ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักเมืองซูริค ประวัติ- ศาสตร์ และการเมืองของเมืองซูริค

• สรุปสาระสำคัญ ฉบับที่ 2 จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญ โดยเฉพาะที่อยู่ของหน่วยงาน และสถาบันต่างๆที่ให้บริการประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในซูริค นอกจากนี้คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ภาษาเยอรมันที่เรานำมาบรรจุไว้ในเอกสารนี้เพื่อคุณเข้าไปศึกษาได้

เมืองซูริค ที่อยู่แห่งใหม่ของคุณนี้ เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง เพราะอยู่ติดกับทะเลสาป ประชาชนมีความคิดเปิดกว้าง และสภาพเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองก็เป็นฐานอันมั่นคงที่ช่วยให้คุณได้รับความสะดวก สบาย และมีความรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตในเมืองนี้ร่วมกับครอบครัวของคุณ
เราเชื่อว่าคุณคงต้องการมีส่วนร่วมในการสร้าง และรักษาความรู้สึกเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป
เราหวังว่าคุณคงได้รับคำตอบที่คุณอยากทราบจากเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้บ้าง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่แผนกข้อมูล เวลคัม เดสค์ ของเทศบาลเมืองซูริคได้ ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14 ถึง 18 น.โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตรสำหรับผู้หญิง (Kurs für Frauen)

การดาเนินชีวิตในซูริค
หลักสูตรสาหรับสตรีต่างชาติที่สอนด้วยภาษาของผู้ที่มาเรียน
พร้อมบริการดูแลเด็กเล็ก

หลักสูตรที่ 1 เริ่ม 7 มีนาคม ถึง 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018

ทุกวันพุธ เวลา 8.45 ถึง 11.15 น.


โปรแกรมประยุกต์

 

ใหม่ในซูริค? (Neu in Zürich?)

Einladung Begrüssungsveranstaltung

สถานกงสุล (Konsulat)

ที่อยู่ของสโมสร (Adressen von Vereinen)

Weitere Informationen

Kontakt