Global Navigation

Welcome Desk

Attention

The Welcome Desk will be closed on the following days:

  • May 11 and 12, 2022 (internal event)
  • May 25 and 26, 2022 (Ascension Day)
  • June 6, 2022 (Pentecost)

---

Achtung

Der Welcome Desk bleibt an folgenden Tagen geschlossen: 

  • 11. und 12. Mai 2022 (interne Veranstaltung)
  • 25. und 26. Mai 2022 (Auffahrt)
  • 6. Juni 2022 (Pfingsten)

Në Tryezën mikëpritëse (Welcome Desk) mund të merrni informacione dhe këshilla të shkurtra falas dhe pa njoftim paraprak. Ne jemi të specializuar në pyetje nga banorët e ri si p.sh. e drejta e qëndrimit, bashkimi familjar, këshilla për kursin e gjuhës gjermane, punë, etj.

Adresa:
Adminstratën e qytetit (Stadthaus)
Stadthausquai 17
Kati përdhes, dhoma 18
8001 Zürich

Orët e hapjes:
E hënë- e enjte: ora 14 -18 (nuk kërkohet njoftim paraprak)

Disponueshmëria përmes formularit të kontaktit

Ju gjithashtu mund të na drejtoni pyetjet tuaja me telefon (044 412 37 37), email (integrationsfoerderung@zuerich.ch) ose duke përdorur formularin e kontaktit më poshtë:

Weitere Informationen

Kontakt