Global Navigation

Të ri ne Cyrih

Mbase të arrini në Cyrih, ka disa gjëra për të cilat duhet të mendoni, për të siguruar qëndrimin tuaj të rregullt që nga fillimi. Për shembull, duheni të njoftoni zyrat dhe lidhjet e biznesit për adresën tuaj të re dhe të lëshoni letërnjoftime të reja. Për t’u regjistruar, kontaktoni drejtpërdrejt me zyrën e rrethit në zonën tuaj të banimit.

Ju lutemi kushtojini vëmendje të veçantë pikave të mëposhtme:
Banorët e ri duhet të regjistrohen në zyrën e rrethit të zonës së banimit brenda 14 ditëve. Në vijim gjërat që duhet ti sillni për regjistrim:

  • Pasaportë ose letërnjoftim (identifikimin e banimit për shtetasit zviceranë)
  • Leja e qëndrimit (nëse në dispozicion)
  • Sigurimi i lejes së qëndrimit (nëse në dispozicion)
  • Tarifat e regjistrimit (të ndryshme në varësi të origjinës,max. CHF 120.–

Cyrihu për Ju (pdf)

Weitere Informationen

Kontakt