Global Navigation

Kursi «Të jetosh në Cyrih»

Një kurs për gra në shqip

Instruktoret dhe pjesëmarrësit e kursit diskutojne përvojat e tyre me kursin ne gjuhët e tyre. Titra në gjuhë të ndryshme mund ti zgjidhni ne cilësimet. (Producente e filmit: Jinhee Kim)

Në kursin «Të jetosh në Cyrih» do të mësosh gjëra të rëndësishme për tema sociale, ligjore dhe kulturore. Së bashku do të diskutoni për çështjet e përditshme dhe do të krijoni kontakte të reja.

Fillimi i kursit

Zur Zeit findet der Kurs "In Zürich Leben" in dieser Sprache nicht statt. Bei Interesse melden sie sich bitte bei integrationsfoerderung@zuerich.ch. Danke!

Fundi i gushtit dhe fillimi i marsit

Me kujdesin ndaj fëmijëve

Kohëzgjatja

15/16 module kursi të mërkurën në mëngjes ora 8.45–11.15 

Programi i Kursit

 1. Hyrje, kultura mikpritëse, orientimi ne qytet Cyrih
 2. «Tipike e Zvicrës»? Nga Zvicra me katër gjuhë në atë me shumë gjuhë. Reflektimi për mbërritjen në Zvicër.
 3. Zvicëra: Hyrje në gjeografin, historin dhe politiken e zvicrës
 4. Kantoni dhe qyteti i Cyrihut: Shifra dhe fakte, politika ,ligji dhe administrata
 5. Vizitë ne një mbledhje të këshillit në qënder të bashkësis
 6. Shkolla dhe sistemi arsimor në kantonin e Cyrihut 1: Nga fëmijët e vegjël  deri në shkollën fillore
 7. Shkolla dhe sistemi arsimor në kantonin e Cyrihut 2: Klasat e larta, zanati, shkolla e mesme dhe universitetet
 8. Mbeturinat dhe riciklimi: Vizitë të shkatërimi i mbeturinave në Hagenholz
 9. Arsimi vazhduës dhe puna në Zvicër
 10. Koha e lirë dhe puna vullnetare në Cyrih: Vizitë në një qendër të bashkësis (Gemainschaftszentrum)
 11. Sigurimet sociale në Zvicër
 12. Financat
 13. Banimi,lagjja dhe jeta ne lagje
 14. Shëndeti dhe sigurimet shëndetësor në Zvicër
 15. Një shëtitje historike në qytetin e vjetër të Cyrihut: Cilat ishin gratë e rëndësishme në historinë e Cyrihut?
 16. Vlërsimi i kursit, përfundimi i kursit

Kostot

CHF 60.– për pjesëmarrësit me vendbanim në qytetin e Cyrihut (CHF 30.– për kujdesin për fëmijë)

CHF 20.– për pjesëmarrësit me vendbanim në qytetin e Cyrihut me Kulturlegi (CHF 10.– për kujdesin për fëmijë)

CHF 320.– për ato më vendbanim jashtë qytetit Cyrih (CHF 90.– për kujdesin për fëmijë)

Regjistrimi

Weitere Informationen

Kontakt