Global Navigation

Welcome Desk

Welcome Desk (Tavolina e mikëpritjes) e përkrahjes për integrim do të mbyllet deri në njoftimin e mëtejshëm. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na kontaktoni përmes këtyre formularve kontaktimi. Ose me email (integrationsfoerderung@zuerich.ch) ose telefon (044 412 37 37).

Në Tryezën mikëpritëse (Welcome Desk) mund të merrni informacione dhe këshilla të shkurtra falas dhe pa njoftim paraprak. Ne jemi të specializuar në pyetje nga banorët e ri si p.sh. e drejta e qëndrimit, bashkimi familjar, këshilla për kursin e gjuhës gjermane, punë, etj.

Adresa:
Adminstratën e qytetit (Stadthaus)
Stadthausquai 17
Kati përdhes, dhoma 18
8001 Zürich

Orët e hapjes:
E hënë- e enjte: ora 14 -18 (nuk kërkohet njoftim paraprak)

Disponueshmëria përmes telefonit,e-mail dhe formularit të kontaktit

Ju gjithashtu mud të na drejtoni pyetjet tuaja përmes telefonit (+41 44 412 37 37), e-mail (integrationsfoerderung@zuerich.ch) ose duke përdor formularin e kontaktit të mëposhtme: 

Weitere Informationen

Kontakt