Global Navigation

Informacije o školi na srpskom

Imate li pitanja u vezi sa školom? Ambasadori i Ambasadorke škole će vam rado pomoći na različitim jezicima. Pozovite nas ili dodjite na informacioni sastanak na vašem jeziku.

Telefonsko savetovanje
Marija Mileusnic Bosanac

ssd-sb-serbisch@zuerich.ch
Erreichbarkeit
Donnerstag, 16.00–18.00 Uhr

Školski sistem i početak škole

Školski sistem

Za decu stariju od četiri godine odlazak u školu je obavezan i besplatan. Nakon dve godine u vrtiću, prelaze na primarni stepen. Obavezno školovanje traje ukupno 11 godina.

Nakon 6. razreda primarnog stepena, učenice i učenici tri godine pohađaju sekundarni stepen. Sekundarni stepen završavaju ili u sekundarnim školama ili u takozvanim dugoročnim gimnazijama. Za prijem u dugoročne gimnazije, deca moraju da polažu ispit.

Tokom 2. razreda sekundarnog stepena, mladi se pripremaju za svoju profesionalnu budućnost. Upoznaju različita zanimanja i na taj način se pripremaju za period nakon završetka obaveznog školovanja. Mnogi učenici i učenice, uz podršku svojih nastavnika, još za vreme školovanja pokušavaju da nađu radno mesto za praktičnu obuku u nekom preduzeću. Oni koji su odabrali stručno obrazovanje, dva dana u nedelji pohađaju strukovnu školu i dobijaju malu platu. Drugi učenici i učenice žele da nastave školovanje u nekoj školi i pripremaju se za prijemni ispit za više razrede gimnazije ili za neku srednju stručnu školu. Srednja stručna škola može da se završi nakon 2. i/ili 3. razreda sekundarnog stepena.

Prilikom izbora karijere, mladima je neophodna i podrška roditelja. Ove informacije o sistemu stručnog obrazovanja možete naći na različitim jezicima. Grad Cirih organizuje manifestacije za roditelje na temu izbora profesije na različitim jezicima.

Početak škole

Ako već živite u Cirihu, a vaše dete je do 31. jula napunilo četiri godine, ne morate ništa da preduzimate. Blagovremeno ćemo vas kontaktirati pre polaska vašeg deteta u vrtić.

Ako ste se nedavno preselili u Cirih i prijavili svoju adresu, dobićete od nas informacije o tome koju školu će pohađati vaše dete. Ako unesete svoju adresu u ovaj alat, naći ćete nadležnu školsku upravu za vašu decu. Na taj način i vi možete da nas kontaktirate.

Kako je organizovana škola

Vreme nastave

Nastava se održava tokom pet prepodneva, a u zavisnosti od stepena školovanja tokom dva do četiri poslepodneva. Tokom 1. godine vrtića još uvek nema poslepodnevne nastave. Za ručak, deca ili odlaze svojim kućama, ili ostaju u školi. Roditelji plaćaju ishranu i brigu o deci, pri čemu iznos zavisi od visine njihovih primanja.

Vannastavna briga o deci

Pre i posle nastave, škole nude vannastavnu brigu o deci. Briga o deci se plaća. Kompletan pregled ponude i cenovnik naći ćete ovde. Roditelji mogu da podnesu molbu za razne subvencije i, u zavisnosti od visine primanja, plaćaju umanjenu cenu. Za prvu prijavu za brigu o deci (produženi boravak u vrtiću) morate da popunite formular. Detaljne informacije o brizi o deci postoje isključivo na nemačkom jeziku.

Produženi boravak u školi

U produženom boravku u školi, učenici i učenice nakon 2. godine vrtića ostaju i u vreme ručka u školi da bi mogli da prate poslepodnevnu nastavu. Dobijaju topli obrok i o njima brine stručno osoblje. Osim boravka tokom ručka, u produženom boravku u školi postoji mogućnost da prijavite svoje dete kako bi ono bilo zbrinuto pre ili posle nastave. 

Nastava

Nastavni plan

U Švajcarskoj ne postoji jedinstveni nastavni plan na nacionalnom nivou. U kantonu Cirih važi Nastavni plan za osnovne škole u kantonu Cirih. Nastavnim planom su definisani nastavni predmeti i kompetencije koje se postepeno stiču u osnovnoj školi.

Nemački kao drugi jezik (DaZ)

Ako je vaše dete tek počelo da uči nemački jezik ili mu je potrebna dodatna podrška, pohađaće nastavu iz nemačkog kao drugog jezika. Ovi časovi su besplatni i održavaju se u školi, uglavnom u okviru redovne nastave, a ponekad i u posebnoj učionici. Dodatne informacije na nekoliko jezika nalaze se na veb-sajtu Kantonalne službe za osnovne škole.

Nastava na jeziku porekla (HSK)

Pohađanjem nastave na jeziku porekla vaše dete može da proširi svoje poznavanje prvog jezika. Učešće je dobrovoljno, ali se preporučuje. Postoji ponuda za više od 25 jezika, a nastavu izvode različite institucije. Postoji mogućnost onlajn prijave vašeg deteta.

Nastavni predmet „Religije, kulture, etika“

Nastava iz predmeta „Religije, kulture, etika“ je tako strukturirana da svi učenici i učenice mogu da učestvuju u njoj, bez obzira na svoje poreklo i versku pripadnost. Pri tome se poštuje ustavom zagarantovana sloboda ispovedanja vere i sloboda savesti. Nastavni predmet „Religije, kulture, etika“ je obavezan.

Ocene i sistem ocenjivanja

U vrtiću i u 1. razredu primarnog stepena nema ocenjivanja, nego se vodi razgovor sa roditeljima tokom kojeg je najvažnija tema razvoj deteta. U narednim razredima đaci u februaru i u julu, na kraju školske godine, dobijaju svedočanstvo sa ocenama između 1 i 6. Najniža ocena je 1, a najviša ocena je 6. Ocena 4 se smatra najnižom prolaznom ocenom. Detaljne informacije o sistemu ocenjivanja za različite stepene naći ćete na veb-stranici Kantonalne službe za osnovne škole.

Posebna podrška

Za posebno nadarene učenike i učenice ili one sa otežanim uslovima učenja i ponašanja postoji raznovrsna ponuda podrške. Po potrebi, terapije kao što su psihomotorika ili logopedija pružaju podršku učenicama i učenicima kod učenja za školu. 

Zdravlje i socijalni rad u školi

Zdravlje i prevencija

Službe za zdravstvenu zaštitu školske dece u gradu Cirihu svojom ponudom medicinskih, psiholoških, stomatoloških usluga, kao i onih iz oblasti prevencije zavisnosti, pružaju podršku zdravom razvoju školske dece. Ukoliko imate pitanja, javite se našim stručnim službama.

Zdravlje zuba

Opšte zdravstvene teme

Problemi tokom učenja ili upadljivo ponašanje

Problemi zavisnosti

Služba za socijalni rad u školi

Služba za socijalni rad u školi se nalazi u samoj zgradi škole i namenjena je deci, mladima, roditeljima i zaposlenima u školi. Pruža podršku i daje savete ukoliko postoje nerešena pitanja i problemi u školi i porodici.

Weitere Informationen